Chuyện huynh đệ tương tàn nơi phủ Chúa: Số phận của “Ánh chớp đàng ngoài” Trịnh Toàn và hậu duệ Trấn thủ Nghệ An

Ninh Quốc Công Trịnh Toàn bị triệu hồi về Thăng Long, đoán biết mình sẽ bị bắt giam và có thể bị sát hại. Nhưng để tỏ một lòng với chúa, giải nỗi oan của mình, ông đã để thuộc hạ ở lại và về Thăng Long. Quả nhiên, khi về tới phủ chúa, ngay […]

Đọc Tiếp