Chuyện giày dép của người Việt xưa

Các quan nước ta thời xưa từng đi giày dép thế nào? Giày dép cũng thể hiện cấp bậc, địa vị xã hội dưới thời phong kiến. Ảnh tư liệu Theo “Đại Việt sử ký toàn thư”, vào năm Chương Thánh Gia Khánh thứ nhất, tức 1059, đời Lý Thánh Tông “mùa thu, tháng 8, […]

Đọc Tiếp