Ảnh đen trắng “quý như vàng” về kinh thành Huế thế kỷ 19

Lịch Sử

Một tài khoản có tên manhhai trên mạng Flickr đã đăng tải 13 bức ảnh về kinh thành Huế vào thế kỷ 19. Những bức ảnh này do một chuyên viên vẽ bản đồ quân sự người Pháp sống tại Đông Dương thời bấy giờ chụp.

Ảnh đen trắng "quý như vàng" về kinh thành Huế thế kỷ 19 - Ảnh 1.

Những bức ảnh về kinh thành Huế được chụp trong khoảng thời gian từ năm 1896 – 1900. Trong ảnh là công trình Xung Khiêm Tạ trong vườn Lăng Tự Đức.

Ảnh đen trắng "quý như vàng" về kinh thành Huế thế kỷ 19 - Ảnh 2.

Một bức bình phong lớn đặt trước Viện Cơ mật.

Ảnh đen trắng "quý như vàng" về kinh thành Huế thế kỷ 19 - Ảnh 3.

Tòa nhà chính của Viện Cơ mật. Đây là cơ quan đặc trách để tham khảo về những vấn đề trọng mật, nhất là về mặt quân sự.

Ảnh đen trắng "quý như vàng" về kinh thành Huế thế kỷ 19 - Ảnh 4.

Ngai vàng của nhà vua bên trong Điện Thái Hòa.

Ảnh đen trắng "quý như vàng" về kinh thành Huế thế kỷ 19 - Ảnh 5.

Cận cảnh ngai vàng quyền lực của nhà vua triều Nguyễn trong Điện Thái Hòa.

Ảnh đen trắng "quý như vàng" về kinh thành Huế thế kỷ 19 - Ảnh 6.

Lối vào Điện Thái Hòa bên trong kinh thành Huế.

Ảnh đen trắng "quý như vàng" về kinh thành Huế thế kỷ 19 - Ảnh 7.

Một người đàn ông đứng trước lăng mộ Vua Tự Đức.

Ảnh đen trắng "quý như vàng" về kinh thành Huế thế kỷ 19 - Ảnh 8.

Lính canh cưỡi voi bên trong Hoàng thành Huế.

Ảnh đen trắng "quý như vàng" về kinh thành Huế thế kỷ 19 - Ảnh 9.

Con voi với 2 chiếc ngà “khủng” bên trong Hoàng thành Huế.

Ảnh đen trắng "quý như vàng" về kinh thành Huế thế kỷ 19 - Ảnh 10.

Những người bảo vệ lăng Tự Đức đứng trước tấm bia tại lăng mộ Vua Tự Đức.

Ảnh đen trắng "quý như vàng" về kinh thành Huế thế kỷ 19 - Ảnh 11.

Quan chức Pháp ghé thăm lăng mộ Vua Tự Đức.

Ảnh đen trắng "quý như vàng" về kinh thành Huế thế kỷ 19 - Ảnh 12.

Một phái đoàn Pháp rời Điện Thái Hòa sau khi có cuộc hội kiến với nhà vua.

Ảnh đen trắng "quý như vàng" về kinh thành Huế thế kỷ 19 - Ảnh 13.

Những khẩu súng thần công của Vua Thành Thái.