Ảnh không đụng hàng về đầu máy tàu hỏa ở Việt Nam năm 1996

Xưa

Khám phá “bộ sưu tập” các loại đầu máy tàu hỏa ở Việt Nam năm 1996, được chụp lại qua ống kính của nữ du khách Australia Jennifer Lynas.

Anh khong dung hang ve dau may tau hoa o Viet Nam nam 1996

Anh khong dung hang ve dau may tau hoa o Viet Nam nam 1996-Hinh-2

Anh khong dung hang ve dau may tau hoa o Viet Nam nam 1996-Hinh-3

Anh khong dung hang ve dau may tau hoa o Viet Nam nam 1996-Hinh-4

Anh khong dung hang ve dau may tau hoa o Viet Nam nam 1996-Hinh-5

Anh khong dung hang ve dau may tau hoa o Viet Nam nam 1996-Hinh-6

Anh khong dung hang ve dau may tau hoa o Viet Nam nam 1996-Hinh-7

Anh khong dung hang ve dau may tau hoa o Viet Nam nam 1996-Hinh-8

Anh khong dung hang ve dau may tau hoa o Viet Nam nam 1996-Hinh-9

Anh khong dung hang ve dau may tau hoa o Viet Nam nam 1996-Hinh-10

Anh khong dung hang ve dau may tau hoa o Viet Nam nam 1996-Hinh-11

Anh khong dung hang ve dau may tau hoa o Viet Nam nam 1996-Hinh-12

Anh khong dung hang ve dau may tau hoa o Viet Nam nam 1996-Hinh-13

Anh khong dung hang ve dau may tau hoa o Viet Nam nam 1996-Hinh-14