7 anh hùng đất Giao Châu khiến phương Bắc khiếp sợ gồm những ai?

Lịch Sử
Giao Châu thất hùng là danh xưng mà người đời chỉ bảy anh hùng kiệt xuất đất Giao Châu trong thế kỷ thứ X.
7 anh hùng đất Giao Châu khiến phương Bắc khiếp sợ gồm những ai? - Ảnh 1.

Giao Châu thất hùng là danh xưng của người phương Bắc để chỉ 7 anh hùng đất Giao Châu trong thế kỷ X gồm: Đinh Bộ Lĩnh, Đinh Liễn, Đinh Điền, Lê Hoàn, Nguyễn Băc, Phạm Hạp, Phạm Cự Lượng.

7 anh hùng đất Giao Châu khiến phương Bắc khiếp sợ gồm những ai? - Ảnh 2.

Nam Việt Vương là tước vị mà vua Đinh Bộ Lĩnh đã phong cho Đinh Liễn.

7 anh hùng đất Giao Châu khiến phương Bắc khiếp sợ gồm những ai? - Ảnh 3.

Đinh Liễn là con trai cả của Đinh Bộ Lĩnh. Sinh thời, ông là danh tướng rất giỏi, cùng vua cha đánh đông dẹp bắc, lập được nhiều chiến công. Năm 979, cả ông và vua Đinh Bộ Lĩnh đều bị đầu độc chết.

7 anh hùng đất Giao Châu khiến phương Bắc khiếp sợ gồm những ai? - Ảnh 4.

Định Quốc Công (tể tướng) là tước vị mà vua Đinh Tiên Hoàng phong cho Nguyễn Bặc. Ông là khai quốc công thần của nhà Đinh, từng cùng Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 sứ quân.

7 anh hùng đất Giao Châu khiến phương Bắc khiếp sợ gồm những ai? - Ảnh 5.

Cả Đinh Bộ Lĩnh, Đinh Điền, Nguyễn Bặc đều cùng là người Gia Viễn, Ninh Bình. Họ là bạn chăn trâu từ thủa bé, lớn lên cùng nhau dựng cờ khởi nghĩa, lập nên nhà Đinh.

7 anh hùng đất Giao Châu khiến phương Bắc khiếp sợ gồm những ai? - Ảnh 6.

Lê Hoàn là danh tướng kiệt xuất của nhà Đinh. Ông vốn quê ở Ái Châu (Thanh Hóa), mồ côi cha mẹ từ nhỏ, lớn lên theo Nam Việt Vương Đinh Liễn lập được nhiều chiến công. Về sau, ông được Đinh Bộ Lĩnh phong làm Thập đạo tướng quân, chỉ huy 10 đạo quân.

7 anh hùng đất Giao Châu khiến phương Bắc khiếp sợ gồm những ai? - Ảnh 7.

Trong Giao Châu thất hùng, về sau, Nguyễn Bặc được suy tôn là thủy tổ của dòng họ Nguyễn ở Việt Nam.

7 anh hùng đất Giao Châu khiến phương Bắc khiếp sợ gồm những ai? - Ảnh 8.

Phạm Hạp và Phạm Cự Lượng là 2 anh em trai, quê ở huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương. Hai ông vốn con nhà võ, có ông nội và cha đều là những danh tướng của nhà Ngô.

7 anh hùng đất Giao Châu khiến phương Bắc khiếp sợ gồm những ai? - Ảnh 9.

Phạm Hạp là vị tổ 8 đời của Phạm Ngũ Lão, danh tướng nổi tiếng tài giỏi và trung thành của nhà Trần. Ông vốn là bộ tướng của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn.