Ảnh hiếm về kiến trúc hiện đại của Sài Gòn những năm 1890

Xưa

Diện mạo Sài Gòn những năm 1890 là sự kết hợp của các công trình kiến trúc Pháp bề thế với những nét văn hóa đặc trưng của cư dân bản địa.


Dinh Thống đốc Nam Kỳ (Dinh Gia Long, nay là Bảo tàng TP HCM), Sài Gòn những năm 1890. Ảnh tư liệu.


Tòa nhà Bưu điện Trung tâm Sài Gòn. Ảnh tư liệu.


Vòng xoay Rigault de Genoully, nơi đặt tượng sĩ quan hải quân Pháp Rigault de Genoully, nay là Công trường Mê Linh. Ảnh tư liệu.


Tượng Rigault de Genoully, nay là vị trí của tượng danh tướng Trần Hưng Đạo. Ảnh tư liệu.


Tòa Hòa giải trên đại lộ Charner, nay là đại lộ Nguyễn Huệ. Ảnh tư liệu.


Chùa của người Hoa ở khu Chợ Lớn. Ảnh tư liệu.


Nội thất của chùa Tàu. Ảnh tư liệu.


Ghe thuyền trên kênh rạch ở Chợ Lớn. Ảnh tư liệu.


Mộ một quân y sĩ Pháp trong nghĩa trang Mạc Đĩnh Chi (nay là công viên Lê Văn Tám). Ảnh tư liệu.


Hồ nước và tiểu đảo trong Thảo Cầm Viên Sài Gòn. Ảnh tư liệu.


Một góc Thảo Cầm Viên. Ảnh tư liệu.


Một góc Thảo Cầm Viên. Ảnh tư liệu.


Trại lính Trung đoàn 11 Bộ binh Thuộc địa Pháp ở Sài Gòn. Ảnh tư liệu.