Ngắm công trình đặc biệt Cuba xây tặng Việt Nam ở Hà Nội

Xưa

Lịch sử khách sạn Thắng Lợi bắt đầu vào năm 1973, khi Chủ tịch Cuba Fidel Castro thăm Việt Nam khi cuộc đấu tranh thống nhất đất nước đang bước vào giai đoạn mới. Nhà lãnh đạo Cuba đã quyết định tặng Việt Nam 5 công trình kinh tế quan trọng…

Ngam cong trinh dac biet Cuba xay tang Viet Nam o Ha Noi

Ngam cong trinh dac biet Cuba xay tang Viet Nam o Ha Noi-Hinh-2

Ngam cong trinh dac biet Cuba xay tang Viet Nam o Ha Noi-Hinh-3

Ngam cong trinh dac biet Cuba xay tang Viet Nam o Ha Noi-Hinh-4

Ngam cong trinh dac biet Cuba xay tang Viet Nam o Ha Noi-Hinh-5

Ngam cong trinh dac biet Cuba xay tang Viet Nam o Ha Noi-Hinh-6

Ngam cong trinh dac biet Cuba xay tang Viet Nam o Ha Noi-Hinh-7

Ngam cong trinh dac biet Cuba xay tang Viet Nam o Ha Noi-Hinh-8

Ngam cong trinh dac biet Cuba xay tang Viet Nam o Ha Noi-Hinh-9

Ngam cong trinh dac biet Cuba xay tang Viet Nam o Ha Noi-Hinh-10

Ngam cong trinh dac biet Cuba xay tang Viet Nam o Ha Noi-Hinh-11

Ngam cong trinh dac biet Cuba xay tang Viet Nam o Ha Noi-Hinh-12

Ngam cong trinh dac biet Cuba xay tang Viet Nam o Ha Noi-Hinh-13