Những người bán hàng rong ở Hà Nội xưa có từ bao giờ?

Xưa

Hàng rong có từ bao giờ?

Từ thế kỷ XVII, các nhà buôn, nhà truyền giáo phương Tây đã đến Thăng Long. Họ gọi thành phố này là Kẻ Chợ vì dân cư đông đúc, chỗ nào cũng thấy kẻ mua, người bán. Chợ không chỉ có ở các phường nghề mà còn họp ở cửa thành, cửa sông, bến đò… Buôn bán nhộn nhịp vì Thăng Long không chỉ là Kinh đô mà còn là thị trường lớn nhất Đại Việt.

Hàng rong ở Hà Nội xưa và nay

001.Những người bán hàng rong xưa ở Hà Nội

Những người bán hàng rong xưa ở Hà Nội

002.Những người bán hàng rong xưa ở Hà Nội

Những người bán hàng rong xưa ở Hà Nội

003.Gánh hàng rong và khuông nhạc ghi lại tiếng rao của người bán bánh giò, bánh dầy

Gánh hàng rong và khuông nhạc ghi lại tiếng rao của người bán bánh giò, bánh dầy,…

004.Những gánh hàng rong ngày xưa.

Những gánh hàng rong ngày xưa.

004a.Gánh hàng rong trên bờ Sông Hồng

Gánh hàng rong trên bờ Sông Hồng

005.Một góc phố Hà Nội xưa

Một góc phố Hà Nội xưa

005.Những người bán hàng hoa xưa ở Hà Nội

Những người bán hàng hoa xưa ở Hà Nội

006Những người gánh hàng xưa ở hà nội

Những người gánh hàng xưa ở hà nội

007.Những người đi chợ xưa ở hà nội

Những người đi chợ xưa ở hà nội

008.Những người bán hàng rong xưa ở hà nội

Những người bán hàng rong xưa ở hà nội

008.Những người đi chợ xưa ở Hà Nội

Những người đi chợ xưa ở Hà Nội

009.Một góc khác của Hà Nội. Ảnh chụp bởi Firmin – André Salles

Một góc khác của Hà Nội. Ảnh chụp bởi Firmin – André Salles

010.Người đi chợ thường cắp ở bên hông chiếc rổ, rá hoặc thúng nhỏ đan bằng tre, nếu nhiều hàng hóa quá thì đội lên đầu.

Người đi chợ thường cắp ở bên hông chiếc rổ, rá hoặc thúng nhỏ đan bằng tre, nếu nhiều hàng hóa quá thì đội lên đầu.

010.Những người bán hàng rong xưa ở Chợ Bưởi

Những người bán hàng rong xưa ở Chợ Bưởi

010.Những người bán hàng

Những người bán hàng

011.Những người bán hàng xưa ở chợ Đồng Xuân Hà Nội

Những người bán hàng xưa ở chợ Đồng Xuân Hà Nội

012.Hàng cắt tóc dạo trên đường Hà Nội

Hàng cắt tóc dạo trên đường Hà Nội

013.Hàng quán rong Hà Nội xưa của những bà, những mẹ răng đen

Hàng quán rong Hà Nội xưa của những bà, những mẹ răng đen

014.Gánh phở dạo trên phố Hà Nội

Gánh phở dạo trên phố Hà Nội

015.Hà Nội xưa qua ống kính John Ramsden-thời bao cấp

Hà Nội xưa qua ống kính John Ramsden-thời bao cấp

016.Những gánh hàng rong bán cơm bụi, đồ ăn vặt trên các con phố Hà Nội thời bao cấp

.Những gánh hàng rong bán cơm bụi, đồ ăn vặt trên các con phố Hà Nội thời bao cấp

017...Ngày nay 2

..Ngày nay

018...Ngày nay

…Ngày nay