Những hình ảnh về nền giáo dục của Việt Nam thời Pháp thuộc

Xưa

Nếu nói một cách khách quan, khi ở Việt Nam, Pháp đã mang đến một khối lượng lớn thứ gọi là văn minh nhân loại được thể hiện cụ thể ở những công trình kiến trúc, những phương tiện đi lại và ở nền giáo dục nước nhà.

Trong nhiều thế kỷ, người dân Việt Nam chỉ dựa trên nền triết lý Khổng Mạnh để tổ chức gia đình và xã hội, tất cả đều dựa trên chữ nghĩa. Sự cải cách quan trọng nhất trong nền giáo dục của người Pháp đã đem tới cho Việt Nam là các bộ môn khoa học. Điều này tác động đến sự vận hành của xã hội và tạo ra một lối sống mới cùng với những cách lý giải mới cho các điều xảy ra quanh cuộc sống hàng ngày.

Ngoài các bộ môn khoa học, dưới thời Pháp thuộc các bộ môn giáo dục thể chất hay phát triển năng khiếu cũng được chú trọng. Nhiều gia đình khá giả quan tâm hơn đến việc học của con em cũng như ý thức hơn về tầm quan trọng của việc mở mang kiến thức. Đặc biệt, chữ quốc ngữ được sử dụng ở Nam Kỳ từ năm 1862 đã dần dần được sử dụng trên cả nước, từ đó mà hình thành một đất nước có chữ Việt riêng.

Cùng nhìn lại hình ảnh của nền giáo dục tại Việt Nam trong thời kỳ Pháp thuộc.

Nền giáo dục Việt Nam thời Pháp thuộc
Trường làng
Nền giáo dục Việt Nam thời Pháp thuộc
Trường tỉnh
Nền giáo dục Việt Nam thời Pháp thuộc
Học sinh của một trường Trung học
Nền giáo dục Việt Nam thời Pháp thuộc
Một lớp Tiểu học
Nền giáo dục Việt Nam thời Pháp thuộc
Một lớp Trung học thời đó
Nền giáo dục Việt Nam thời Pháp thuộc
Một giờ học Địa lý
Nền giáo dục Việt Nam thời Pháp thuộc
Trong một tiết Hóa học
Nền giáo dục Việt Nam thời Pháp thuộc
Buổi thực tế giờ sinh vật học
Nền giáo dục Việt Nam thời Pháp thuộc
Một giờ học thể chất với bộ môn bơi lội
Nền giáo dục Việt Nam thời Pháp thuộc
Giờ lịch sử trải nghiệm với một buổi tham quan công trình kiến trúc
Nền giáo dục Việt Nam thời Pháp thuộc
Giờ thể thao với bộ môn thể dục nhịp điệu