Ảnh gây thương nhớ về ngày Tết chợ Đồng Xuân thập niên 1920

Xưa

Chợ Đồng Xuân, khu chợ lâu đời có quy mô lớn nhất Hà Nội xưa là nơi tập trung đầy đủ các phong vị ngày Tết của người dân Hà Thành…

Anh gay thuong nho ve ngay Tet cho Dong Xuan thap nien 1920

Anh gay thuong nho ve ngay Tet cho Dong Xuan thap nien 1920-Hinh-2

Anh gay thuong nho ve ngay Tet cho Dong Xuan thap nien 1920-Hinh-3

Anh gay thuong nho ve ngay Tet cho Dong Xuan thap nien 1920-Hinh-4

Anh gay thuong nho ve ngay Tet cho Dong Xuan thap nien 1920-Hinh-5

Anh gay thuong nho ve ngay Tet cho Dong Xuan thap nien 1920-Hinh-6

Anh gay thuong nho ve ngay Tet cho Dong Xuan thap nien 1920-Hinh-7

Anh gay thuong nho ve ngay Tet cho Dong Xuan thap nien 1920-Hinh-8

Anh gay thuong nho ve ngay Tet cho Dong Xuan thap nien 1920-Hinh-9

Anh gay thuong nho ve ngay Tet cho Dong Xuan thap nien 1920-Hinh-10

Anh gay thuong nho ve ngay Tet cho Dong Xuan thap nien 1920-Hinh-11

Anh gay thuong nho ve ngay Tet cho Dong Xuan thap nien 1920-Hinh-12